Rest in Peace

1952.1.17 Pranas Butkus
1953.6.6 Jonas Muraszka
1953.10.28 Petras Palkimas
1954.11.16 Pranas Puodžiūnas
1955.1.5 Juozas Arštikaitis
1955.2.8 Bronius Mikalauskas
1957.2.14 Nikodemas Gira
1957.12.28 Kazys Grigaravičius
1958.1.15 Konstancija Bikauskienė
1961.3.5 Juozas Sabaliauskas
1961.5.10 Stasys Mikalkėnas
1961.5.14 Zosė Baranauskienė
1961.6.4 Juozas Baziukas
1962.9.28 Alfonsas Norvaiša
1963.5.27 Pranas Docys
1963.9.14 Juozas Valinskas
1964.7.20 M. Puodžiūnienė (Mrs Pojuna)
1965.,2.5 Juozas Preibys
1965.6.27 Jonas Varenbergas
1965.9.25 Eduardas Katliorius
1967.5.? Antanas Bagočiūnas
1967.10.15 Justas Švelnys
1968.4.19 Adolfas Putcė
1968.12.19 Antanas Gulbinas
1968.12.19 Jonas Mačionis
1969.2.17 Aleksas Malinauskas
1969.8.14 Kazys Cyvas
1970.3.21 Juozas Orentas (senior)
1972.3.1 Kazys Rudaitis
1972.4.5 Marija Arštikienė
1972.6.12 Petras Lukšaitis
1972.6.18 Kazimieras Smolskis
1972.8.11 Juozas Orentas (junior)
1973.3.9 Vincas Petružis
1973.7.15 Edvardas Sabaliauskas
1973.8.12 Antanas Šliauteris
1973.11.4 Bronius Koncevičius
1974.2.4 Aleksas Navackas
. . .

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Rest in Peace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.