Lithuanians in Manchester
Lietuviai Mančesteryje

During the 20th century  |  20-ame amžiujemanchesteris.org

Send this form and we will reply by email

Only one language, please.

Atsiųskite mums šią anketą ir mes atsakysime el.paštu

Prašau tik viena kalba.

Subject? | Reikalas?


About what? | Apie ką?


Your shortened name (8 letters or less, no numbers)
 Jūsų sutrumpintas vardas (8 raidės ar mažiau, be skaitmenų)


Email address, to receive the reply
El.pašto adresas, gauti atsakymą


© 2020 manchesteris.org