Mančesterio lietuvių nuotraukos | Photographs of Manchester's Lithuanians

1953 vysk Brazys

1953 m. gegužės 2 d. J.E. vysk. Pranas Brazys atvyko į Manchesterio lietuvių socialinį klubą. Iš kairės į dešinę sėdi -
1. Kun. Jonas Kuzmickas
2. Vysk. Pranas Brazys
3. Kun. Valentinas Kamaitis
4. Užpakaly organizacijos su vėliavomis ir sutikimo dalyviai.

Comments

No comments yet.

  •  

Language preference

Popular tags