Mančesterio lietuvių nuotraukos | Photographs of Manchester's Lithuanians

1976 vysk Deksnys 2

1976 m. birželio 27 d. J.E. vysk. Antanas Deksnys vizitavo Manchesterio lietuvius.Po pamaldų Notre Dame seselių vienuolyno kieme susirinko nuotraukai. Matosi dalis dalyvių ir sėdintis J.E. vysk. Antanas Deksnys. Jo dešinėje stovi evangelikų kun. Adonis Putcė, kairioje, už seselės, kun. Valentinas Kamaitis.

Comments

No comments yet.

  •  

Language preference

Popular tags