Mančesterio lietuvių nuotraukos | Photographs of Manchester's Lithuanians

1986 vysk Baltakis Lt klube

1986 m. birželio 8 d. pirmą kartą Manchesterį, Anglijoje, atvyko J.E. vyskupas Pranas Antanas Baltakis OFM. Po Saint Chad's bažnyčioje pamaldų, Manchesterio lietuvių katalikų bendrija Manchesterio lietuvių socialiniame klube surengė vyskupo priėmimą - bendrus pietus, kuriuose dalyvavo 104 žmonės.
Čia vyskupas su palydovais kanauninku Valentinu Kamaičiu (kairėje) ir Bernard'u McGarry, organizacijų atstovų ir visuomenės sutinkamas prie MLS klubo durų. Su duona, druska ir vynu vyskupą sutiko Aldona Podvoiskienė tautiniuose rūbuose.

Comments

No comments yet.

  •  

Language preference

Popular tags