Mančesterio lietuvių nuotraukos | Photographs of Manchester's Lithuanians

1988 Katalikų bendrija

1988 m. vasario 31 d. Man. liet. katalikų bendrijos naujai išrinkta valdyba.
Iš kairės į dešinę stovi:
Povilas Virbickas, Antanas Jakimavičius, Jonas Šablevičius.
Sėdi: Viktorija Virbickienė, Arkadijus Podvoiskis - Bendrijos sekretorius, kan. Valentinas Kamaitis - Bendrijos pirmininkas, Albertas Vigelskas.

Comments

No comments yet.

  •  

Language preference

Popular tags