Mančesterio lietuvių nuotraukos | Photographs of Manchester's Lithuanians

199x vysk Žemaitis

199x m. vasarą J.E. vyskupas Juozas Žemaitis sutinkamas MLS kube.
Už jo stovi:
Romas Juknelis, Vincas Juknelis, Viktorija Virbickienė, Karmelina Vigelskienė, Jonas Duoba, Stasė Keturakienė ir Marija Purienė.

Comments

No comments yet.

  •  

Language preference

Popular tags