Mančesterio lietuvių nuotraukos | Photographs of Manchester's Lithuanians

1974 06 09 MLS klubas

Stovi, iš kairės į dešinę: Alfonsas Jaloveckas, Aloizas Kublinskas, Povilas Virbickas, Vytas Šiaučiulis, Kazimieras Steponavičius, Antanas Jeloveckas, Vladas Kupstys, Albertas Vigelskas ir Albinas Rimeikis.
Sėdi: Domas Jelinskas, Stasys Lauruvėnas, Vladas Bernatavičius, Jonas Podvoiskis ir Arkadijus Podvoiskis.

Comments

No comments yet.

  •  

Language preference

Popular tags