Mančesterio lietuvių nuotraukos | Photographs of Manchester's Lithuanians

1985 MLS klubo valdyba

Iš kairės stovi:
Vincas Rudys - iždininkas
Jonas Verbickas - sekretorius
Antanas Bruzgys - valdybos narys
Viktoras Motūza - valdybos narys
Sėdi:
Albinas Miliūnas - valdybos narys
Elena Žebelienė - valdybos narė
Arkadijus Podvoiskis - pirmninkas
Albinas Stankevičius - vicepirmininkas

Comments

No comments yet.

  •  

Language preference

Popular tags