Mančesterio lietuvių nuotraukos | Photographs of Manchester's Lithuanians

1991 MLSK valdyba

1991 m. kovo 9 d. Manchesterio lietuvių socialinio klubo valdyba.
Iš kairės stovi:
Albinas Miliūnas, Jonas Bačinskas, Jonas Keturakis, Jonas Duoba, Henrikas Pargauskas, Jonas Šablevičius.
Sėdi: Vincas Rudys - iždininkas, Henrikas Vaineikis - vicepirmininkas, Arkadijus Podvoiskis - pirmininkas, Stasys Lauruvėnas - sekretorius.

Comments

No comments yet.

  •  

Language preference

Popular tags