Mančesterio lietuvių nuotraukos | Photographs of Manchester's Lithuanians

1986 Ramovės skyriaus nariai 2

1986 m. sausio 25 d. L.K.V.S-gos "Ramovės" Manchesterio skyriaus dalis narių po visuotinio narių susirinkimo Manchesterio lietuvių socialiniame klube padarė nuotrauką.
Stovi: Jonas Šablevičius, Albinas Stankevičius, Albinas Rimeikis, Alfonsas Jeloveckas, Stasys Lauruvėnas, Albinas Miliūnas, Viktoras Motūza, Albinas Pupelis, Alfonsas Žebelys, Arkadijus Podvoiskis ir Vladas Bernatavičius.
Sėdi: Albertas Vigelskas, Jonas Verbickas (sekretorius), Kazimieras Murauskas (pirmininkas), Helmutas Silius (vicepirmininkas) ir Antanas Jakimavičius (iždininkas).

Comments

No comments yet.

  •  

Language preference

Popular tags