Mančesterio lietuvių nuotraukos | Photographs of Manchester's Lithuanians

1993 Ramovėnai

1993 m. vasario mėn. LKCS-gos "Ramovės" Manchesterio skyriaus nariai MLS klube po ramovėnų susirinkimo.
Sėdi, iš dešnės į kairę: Albertas Vigelskas, Helmutas Silius, kan. Valentinas Kamaitis, Vladas Bernatavičius (pirmininkas), Henrikas Vaineikis (sekretorius).
Stovi: Albinas Miliūnas, Jonas Šablevičius, Albinas Rimeikis, Stasys Lauruvėnas, Viktoras Motūza, Arkadijus Podvoiskis ir Viktoras Chadakauskas.

Comments

No comments yet.

  •  

Language preference

Popular tags