Mančesterio lietuvių nuotraukos | Photographs of Manchester's Lithuanians

1986 Skautų suvažiavimas

1986 m. balandžio 12-13 d.d. Anglijos skautų suvažiavimas Manchesterio lietuvių socialiniame klube.
Viduryje sėdi, iš kairės į dešinę: Domas Jelinskas, Kanauninkas Valentinas Kamaitis ir Arkadijus Podvoiskis. Jie yra apdovanoti skautų rėmėjo ženklu. Šalia sėdi LSS Europos rajono Vadas s. St. Br. Vaitkevičius.

Comments

No comments yet.

  •  

Language preference

Popular tags