Lithuanians in Manchester
Lietuviai Mančesteryje

During the 20th century  |  20-ame amžiuje
History Gallery Contact Today
Notes on the history of those Lithuanians who came to live in the Manchester, UK, area.


Nuorašai apie istoriją tų lietuvių, kurie apsigyveno JK Mančesterio apylinkėje.
Photographs of Lithuanian public events and people in the Manchester area during the 20th century.

Nuotraukos lietuvių visuomenės įvykių ir žmonių Mančesterio apylinkėje per 20-tą amžių.
To send a message to the administrators of this site, using our form.Siųsti šio tinklapio administracijai žinutę, naudojant mūsų anketą.
Present day Lithuanian community activity can be found in facebook.com.Apie šių laikų lietuvių bendruomenių veiklą galima rasti facebook.com.
History > Gallery > Contact >

© 2020 manchesteris.org

Bendruomenė, community, šokių grupės, dance goups, bažnyčia, church, kunigas, priest, klubas, club, ramovėnai, veterans, skautai, scouts.