Mančesterio lietuvių nuotraukos | Photographs of Manchester's Lithuanians

1986 Išvežtųjų Minėjimas

1986 m. birželio 14 d. Manchesterio Lietuvių Kultūros Koordinacinis Komitetas rengė Mostono kapinėse prie lietuvių kryžiaus Išvežtųjų minėjimą. A.Podvoiskis, kaip klubo pirmininkas, padėjo bendrą vainiką prie paminklinio kryžiaus,
Iš kairės į dešinę:
Albinas Stankevičius, Irena Gerdžiūnienė, Antanas Jakimavičius, Stasys Sasnauskas, Arkadijus Podvoiskis. Antanas Jaloveckas laiko vėliavą.

Comments

No comments yet.

  •  

Language preference

Popular tags