Mančesterio lietuvių nuotraukos | Photographs of Manchester's Lithuanians

1989 Išvežtųjų minėjimas

1989 m. birželio 17 d. Išvežtųjų minėjime Mostono kspinėse prie lietuvių paminklinio kryžiaus. Vainiką visų organizacijų ir visuomenės vardu padėjo DBLS Manchesterio skyriaus prim. A. Podvoiskis. Minėjimą pravedė kan. Valentinas Kamaitis. Dalyvavo 56 žmonės.

Comments

No comments yet.

  •  

Language preference

Popular tags