Mančesterio lietuvių nuotraukos | Photographs of Manchester's Lithuanians

1963 Skautų Tėvų komitetas

1963 m. Manchesterio Lietuvių skautų - "Maironio" ir "Živilės" draugovių - Tėvų komitetas.
1. (Iš kairės) Kostas Pažėra - iždininkas
2. Jusė Kontrimienė - v. narė
3. Simas Karnas (Karnauskas) - pirmininkas
4. Arkadijus Podvoiskis - sekretorius
5. Kostė Verbickienė - v. narė
6. Jonas Verbickas - reikalų vedėjas
Tai pirmasis skautų tėvų komitetas, kuris išbuvo nepasikeitęs du metus.

Scouts Parents Committee, 1963.

Comments

No comments yet.

  •  

Language preference

Popular tags