Mančesterio lietuvių nuotraukos | Photographs of Manchester's Lithuanians

1966 Skautai

19666 m. birželio 26 d. Manchesterio lietuvių socialinio klubo patalpose "Maironio" draugovės vadovybė davusieji įžodį skautai. Nuo viršaus iš kairės į dešinę -
1 Juozas Maslauskas
2. Antanas Jakimavičius (vėliavnešys)
3. Antanas Jokubaitis
4. Aleksas Navackas
5. Petras Mažeika
6. Antanas Navackas
7. Antanas Mažeika
8. Vytautas Jokubaitis
9. ? Maslauskas
10. Frankas Bernatavičius

Comments

No comments yet.

  •  

Language preference

Popular tags