About|Apie šį

This Blog is one part of the website dedicated to Lithuanians and their descendents living in North England.

The website “www.manchesteris.org” is a not-for-profit venture. If you have an idea or suggestion, or would volunteer to help improve the site, contact the administrator.

 

Tinkraštis yra viena dalis tinklapio skirto lietuviams ir lietuvių kilmės žmonėms, gyvenantiems Šiaurės Anglijoje.

Tinklapis “www.manchesteris.org” yra pelno nadaranti veikla. Turėdamas pasiūlymą ar patarimą, gal kaip jį tobulinti, gali kreiptis pas administratorių.